Ondersteuningsprofiel

Elke school schrijft een ondersteuningsprofiel. In dit schoolondersteuningsprofiel komt aan bod welke ondersteuning (oftewel onderwijszorg) De Zon kan bieden aan leerlingen en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. We geven ook aan welke mogelijkheden onze school wel en niet heeft om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Het ondersteuningsprofiel van De Zon voor 2022-2026 kunt u downloaden via de link hieronder.

Ondersteuningsprofiel_De_Zon_2022-2026.pdf

Vragen? Neem contact op