OR

Ouderraad (OR)

De Ouderraad (het bestuur van de oudervereniging) speelt een belangrijke rol bij de organisatie van de feesten zoals die vermeld staan in de jaarlijkse bijlage van deze schoolgids en op de kalender. De ouders van elk kind dat op De Zon wordt ingeschreven, worden automatisch lid van de oudervereniging van De Zon. De “contributie” van deze vereniging wordt in het onderwijs de ouderbijdrage genoemd. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor (buitenschoolse) activiteiten als Sinterklaas en het kerstdiner, maar ook het schoolreisje wordt hiervan bekostigd. Er is sprake van een vrijwillige ouderbijdrage. 

Samenstelling ouderraad

Alle ouders van de leerlingen die ingeschreven staan op de school zijn lid van de oudervereniging.

Het bestuur van de oudervereniging (de ouderraad) bestaat uit tenminste 7 leden die afgevaardigd zijn door de ouders. Nieuwe leden van het bestuur worden op de ledenvergadering in het nieuwe schooljaar gekozen.

Mocht u de ouderraad willen bereiken, dan kan dit via het e-mail adres: or@basisschooldezon.nl

Vragen? Neem contact op