Onze ambities

Ambitie voor periode 2018-2022

Met het team hebben wij voor de periode van 2018- 2022 ambities opgeschreven. Deze ambities geven vorm aan onze schoolontwikkeling de komende jaren. Voor schooljaar 2023 worden nieuwe ambities ontworpen.  

Leren jezelf te zijn 

Binnen de veilige omgeving op De Zon is er ruimte om jezelf te ontwikkelen en krijg je het vertrouwen om jezelf te zijn. Wij leren onszelf op De Zon kennen en houden oog voor elkaar. Wij begrijpen en accepteren dat iedereen uniek is. Leerkrachten en leerlingen stimuleren elkaar om het beste uit zichzelf te halen.  

Leren met de beste leerkrachten 

Op De Zon blijven we onszelf ontwikkelen. Wij kennen onze eigen en elkaars kwaliteiten en benutten deze kwaliteiten. We werken doelgericht om het maximale uit iedereen te halen. 

Leren in een professionele cultuur 

Onze professionele houding zorgt ervoor dat er ruimte is voor zelfreflectie en feedback. Daardoor ontwikkelen wij ons op De Zon optimaal. Wij staan open voor andere meningen en inzichten. In dialoog met alle betrokkenen versterken wij ons onderwijs. Wij waarderen ieders inbreng en bewaken hierin de richting die we als school hebben uitgezet.  

Leren in de maatschappij

Wij bereiden onze leerlingen voor op de diversiteit van de maatschappij. De leerlingen kennen en respecteren verschillende levenswijzen en overtuigingen. De Zon staat in verbinding met de Kwakel(se samenleving). Onze leerlingen beschikken over de vaardigheden en zelfstandigheid om de volgende stap naar het voortgezet onderwijs te maken.  

Leren vanuit een eigen(zinnig) profiel 

De Zon is de school waar we door betrokkenheid, kwaliteit en uitdaging het beste uit onszelf halen. Wij betrekken leerlingen en ouders bij het leerproces. Vanuit de beoogde kwaliteit van ons onderwijs maken wij bewuste keuzes in ons onderwijsaanbod. Wij dagen onze leerlingen uit om stappen te zetten in hun eigen leerproces en maken hen bewust van hun eigen rol in hun ontwikkeling. 

Om de schoolontwikkeling voor iedereen zo concreet mogelijk te maken, zijn er ook beloftes opgeschreven. Deze beloftes geven de schoolontwikkeling nog meer richting. 

Vragen? Neem contact op