GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zitten afgevaardigden van alle scholen vanuit onze stichting. De meerwaarde van een dergelijke gezamenlijke MR kan bestaan in het onderhouden van korte lijnen naar het bestuur en het zorgen voor gelijke regelingen op de afzonderlijke scholen. Binnen de GMR worden onderwerpen besproken die gelden voor meerdere scholen van onze stichting.

Samenstelling GMR

GMR lid namens de leerkrachten
Marjoleine Hoekstra

GMR lid namens de ouders
Eveline Hogerwerf-Kempers

Vragen? Neem contact op