Onderwijsstaking 6 november

Terug naar overzicht

 

Op woensdag 6 november aanstaande wordt er een staking georganiseerd in het onderwijs door de onderwijsvakbonden. De staking is bedoeld om aandacht te vragen voor diverse problematiek in het onderwijs. Wij sluiten aan bij het verzoek tot staken en zijn die dag dus gesloten. Hieronder leggen we uit waarom wij deze dag ons werk neerleggen.  

Investeringen 

De investeringen in het onderwijs blijven op dit moment achter. Hierdoor komt de kwaliteit van het onderwijs in het geding. Om een degelijk onderwijssysteem in stand te houden, zal er geld geïnvesteerd moeten worden.  

De investeringen zijn van maatschappelijk belang. Door te investeren kan het onderwijs vooruit en kan de kwaliteit van het onderwijs worden gewaarborgd. Wij werken aan een fundamenteel onderdeel van de samenleving. De successen in het onderwijs vormen mede de basis van een kwalitatief sterke maatschappij. 

Lerarentekort 

Daarnaast is er een groot lerarentekort. De salariskloof tussen het voortgezet en het primair onderwijs helpt hier niet aan mee. De politiek heeft dit gesignaleerd, genoemd in de troonrede, maar verdere actie blijft uit. Een lange-termijn-visie om dit probleem op te lossen ontbreekt.  

Wij vinden dat het onderwijs serieus aandacht verdient en dat de politiek zich ervan bewust moet zijn dat een sterke maatschappij mede ontwikkeld wordt door goed onderwijs. Dat vraagt van ons om een statement, een duidelijk signaal. Daarom leggen wij op 6 november ons werk neer.  


Helpt een staking om dit probleem direct op te lossen? Op de korte termijn waarschijnlijk niet, maar voor de langere termijn hopelijk wel. Wij beseffen heel goed dat u mogelijk opvang voor uw kinderen moet regelen en hopen op uw begrip. 

Vriendelijke groet, 

Het team van basisschool De Zon 

Vragen? Neem contact op