Onderwijsstaking 30 en 31 januari

Terug naar overzicht

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op donderdag 30 en vrijdag 31 januari staken. Wij, als team van De Zon, geven gehoor aan deze staking en daarom geven wij deze twee dagen geen les. Onze school gaat voor de leerlingen dicht. Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen.

De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de dupe worden. Maar we houden het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Het aantal leerlingen per klas neemt toe en het vinden van bevoegde docenten kost meer en meer moeite. Steeds meer scholen, ook binnen onze eigen stichting Wijzer aan de Amstel,  krijgen te maken met de gevolgen van het lerarentekort. De cijfers laten zien dat het lerarentekort zich in rap tempo over Nederland verspreidt. Ook wij hebben in tijden van kortdurende ziekte te maken met vervangingsproblematiek. Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden.

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.

Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van het onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben nu, maar ook in de toekomst, recht op goed onderwijs!

Met vriendelijke groet,
Team basisschool De Zon.

Vragen? Neem contact op