Aanmelden nieuwe leerlingen

Terug naar overzicht

Om goed overzicht in het leerlingenaantal in de onderbouw te krijgen, vragen we ouders van kinderen tussen 2,5 en < 4 jaar hun kind in te schrijven. Wilt u, wanneer dit nog niet is gebeurd, dit alsnog doen? Heeft u familie of vrienden met een kind van 2,5 jaar of ouder, wilt u dan bij ze aangeven dat ze zich tijdig moeten aanmelden? Denkt u er ook aan om uw eigen (2e, 3e of 4e) kind te schrijven?

Vragen? Neem contact op